GDPR

Nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR bereme velice vážně.
Nechceme se schovávat za hustě popsané stránky textu o Vašich či naších právech a povinnostech.
Pokusili jsme se informace shrnout níže.

Ve stručnosti – údaje o Vás uchováváme pouze v online formuláři Google Forms. Následně Vaše jméno, příjmení a startovní číslo kopírujeme do našich webových stránek. Tištěnou verzi startovní listiny používáme k registraci na startu. Po skončení závodu uveřejníme startovní listinu pouze s Vaším startovním číslem a výsledným časem. Veškeré údaje budou z formuláře vymazány k 1. září 2018. Nikdy Vám na email nebudeme zasílat reklamy nebo jiný spam.

KDO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?
Organizátor závodu Vlastislav Štrunc IČO.73682331

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Vaše jméno a příjmení
Váš email
Startovní číslo
Dosažený čas v závodě
Fotografie – bez přímého určení jména

PRO JAKÝ ÚČEL ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Evidenci účastníků závodníků
Evidenci pořadí závodníků

Vaše údaje nezpracováváme pro komerční účely, ani je nepředáváme třetím stranám.

ODKUD ZÍSKÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
Přímo a pouze od Vás prostřednictvím registračního formuláře na stránkách metternichovavyzva.cz

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVE VYPLÍVAJÍCÍ Z NAŘÍZENÍ?
Máte právo požádat o okamžitý výmaz, opravu či přístup k osobním údajům, které o Vaší osobě zpracováváme.
Prosím kontaktuje organizatori@metternichovavyzva.cz

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?
V elektronické formě pouze od data Vaší registrace, nejdéle do 1. Září 2018. Poté budou data z formuláře Google forms smazána.

FOTOGRAFIE a VIDEO
Fotografie budou zveřejněny na webovém úložišti fotografa závodů s odkazem z webových stránek metternichovavyzva.cz
Video pořízené v průběhu akce bude umístěno na stránkách youtube.com
Pro výmaz konkrétní fotografie či pasáže z video záznamu nás kontaktujte na organizatori@metternichovavyzva.cz


Spoluorganizátor
 
S chutí díky
 
S finančním přispěním
S laskavým svolením 
    kynzvartpartner    

 

 

logoweb

   
kvkraj


 

chko

LESY CR vert invKonání akce umožnil podnik
Lesy České republiky, s.p.

Tiskneme u 

g216
 
 
  logofinL   zivikraj   

kynzvartmestologofinfdfd

brezova

Město Březová 

 
 
 
           
 

 

 

 

             

 

 

 

 

Fotografie použité v úvodu a pozadí laskavě poskytl pan Ondřej Staněk a pan Karel Hofman. Děkujeme! 

       

logo2018d