Pořadatel

 • Pořadatel závodu si vyhrazuje právo závod zrušit při ohrožení bezpečnosti jeho účastníků. Zrušení závodu z těchto důvodů nezakládá právo na vrácení startovného.
 • Pořadatel vykáže ze závodu účastníky pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
 • Pořadatel neodpovídá za škody vniklé závodníkům, ani jimi způsobené.

  Registrace

 • On-line registrace probíhá na stránkách www.metternichovavyzva.cz
 • Cena startovného pro trať 35 a 45 km uhrazená do 31. 5. 2017 činní 250,- Kč.
 • Cena startovného pro trať 35 a 45 km uhrazená do 12. 6. 2017 činní 350,- Kč.
 • Po odeslání registrace budou na uvedený email zaslány informace o platbě.
 • Platbu je nutné uhradit do 5 pracovních dnů.
 • Registrace je možná v období od 1.4. do 12.6. 2017.
 • Možnost dodatečné registrace na startu závodu bude uveřejněna po 12. 6. 2017. 

Závodník

 • V závodě mohou startovat pouze účastníci starší 18 let.
 • Závodníkem je jedinec řádně zaregistrovaný s uhrazeným startovním poplatkem.
 • Závodník startuje na trasu, na kterou je řádně přihlášen. V průběhu závodu může trasu změnit za předpokladu dodržení kontrolních bodů. 
  V průběhu závodu není možné měnit katetogorie obutý/naboso.
 • Každý závodník má během závodu právo na využití občerstvovacích stanic a odvozu z jakéhokoliv místa závodu v případě potřeby.
 • Závodník se závodu Metternichova výva 2017! účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
 • Závodník netrpí žádnou nemocí nebo závažným onemocněním.
 • Závodník si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jakékoliv nároky v případě zranění nebo škody, kterou utrpí v souvislosti se svou  účastí v závodě Metternichova výzva 2016!.
 • Závodník si je vědom, že pořadatel nemá uzavřeno žádné pojištění na náhradu škody.
 • Do závodu smí nastoupit pouze závodníci v dobrém fyzickém a psychickém stavu, kteří nejsou pod vlivem alkoholu, omamných látek nebo doppingu.
 • Při registraci se závodník prokáže platným průkazem totožnosti.
 • Ke zdolání trasy může závodník využít pouze vlastních fyzických nebo psychických sil. Nesmí využít žádné cizí pomoci či dopravního prostředku jako např. kola, autobusu, koloběžky apod.
 • Závodník musí proběhnout veškeré stanovené kontrolní body v předepsaném časovém limitu.
 • Závodník si je vědom, že se pohybuje v oblasti CHKO a takto se i chová ke svému okolí.
 • Při použití veřejné komunikace si je závodník vědom, že se stává účastníkem silničního provozu a je proto povinen dodržovat jeho pravidla.
 • Povinná výbava závodníka v závodě obsahuje především funkční mobilní telefon.
 • V případě umístění na oceněných příčkách má závodník právo na cenu vyhlášenou pořadatelem.
 • Závodník souhlasí s uveřejněním svého jména ve startovní a výsledkové listině.
 • Závodník je povinen poskytnout první pomoc v případě potřeby.  

 

Spoluorganizátoři
 
S chutí díky
 
Podporují nás a ceny darovali
S laskavým svolením 
kynzvartpartner      becovpartner

 

 

logoweb

  logoSilviniFIN

neviditelna logo 2

chko

LESY CR vert inv
Bezpečně díky  
logo3web
 
Bosky díky 
nabosoweb
  logofinL   safsdafa stezka

kynzvartmestologofinfdfd

Farma Otrocin logo
Tiskneme u 
g216
 
Je o nás slyšet díky 
HiTRADiO FM PLUS základní primární
  Mattoni   Sherlog    
S finančním přispěním 
kvkraj

 

 

zivikraj

  kroupa    techmania vertical RGB      

 

 

 

 

 

verticalinstagram

ORGANIZÁTOŘI
Vl. Štrunc a dobrovolníci
organizatori@metternichovavyzva.cz
775 643 455 
SPOLUORGANIZÁTOŘI
ZÁMEK KYNŽVART  
ZÁMEK A HRAD BEČOV n. TEPLOU

Fotografie použité v úvodu a pozadí laskavě poskytl pan Ondřej Staněk a pan Karel Hofman. Děkujeme! 

       

samolepka